Kortlægningsundersøgelsen efter LP-modellen

LP-modellen er et pædagogisk analyseværktøj, der tager sigte på at udvikle kendskab til sammenhæng mellem læringsmiljø og elevernes sociale og faglige læringsudbytte i gymnasieskolen. I evalueringen af LP-modellen bliver der foretaget kortlægningsundersøgelser.

For undersøgelserne gælder det, at

  • teamlærerne for de medvirkende elever/kursister skal svare på nogle spørgsmål om hver enkelt elev,
  • alle skolens lærere skal svare på spørgsmål om skolen og egen undervisning.
  • alle eleverne/kursisterne i de medvirkende klasser/hold skal svare på spørgsmål om, hvilken adfærd de udviser i undervisningen, hvordan de trives på skolen, hvilke forhold de har til lærerne, hvilke forhold de har til de andre elever og hvordan de opfatter undervisningen på skolen.
  • teamlærerne vil blive bedt om at vurdere, hvordan hver enkelt elev fungerer socialt og fagligt, hvor motiverede den enkelte elev er, om der er eventuelle vanskeligheder og om hvordan eleven klarer sig fagligt.

Ved første kortlægningsundersøgelse får den enkelte skole en profil over temaer og mulige fremtidige indsatsområder. Resultatet af arbejdet med indsatsområderne vil så vise sig i anden kortlægningsundersøgelse.

Implementering af LP-modellen i Danmark foregår i et samarbejde imellem skolerne og Professionshøjskolen University College Nordjylland.

Forskere fra Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning ved Høgskolen på Hedmark, Aalborg Universitet og DPU, Aarhus Universitet står for analyserne af kortlægningerne.


Administratorlogin

Brugernavn:
Password:


 


Løsningen er udviklet af Conexus A/S